• illustration

   

  Familie360

  Sikrer tryghed og aflastning ved

  alvorlig sygdom i familien for kun 139,- kr. om måneden

 • illustration

  Hele familien er dækket for 139 kr. om måneden:
  - dig selv
  - din ægtefælle / samlever
  - alle jeres børn
  - op til 4 forældre eller svigerforældre

 • illustration

  Familie360 dækker hvor den
  almindelige sundhedsforsikring ikke dækker.

  Du kan købe en Familie360 uanset om du har en
  privat sundhedsforsikring eller ej - og uanset i hvilket selskab

FAQ

 • Hvad koster en Familie360 forsikring?

  Prisen på Familie360 er 139 kr. pr. måned. Forsikringen dækker dig, dine børn, dine forældre og svigerforældre.

  Forsikringen afhænger ikke af din alder og fortsætter lige så længe du ønsker det. Det er altså ingen aldersbegrænsning på Familie360.

  Prisen er i alt pr. måned (inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1,1% af præmien).

  Forsikringspræmien opkræves hver måned på din OK konto. Har du ikke en OK konto, opretter vi en til dig.

   

 • Skal man afgive helbredsoplysninger, når man køber en Familie360 forsikring?

  Nej. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger på dig selv eller familiemedlemmer, for at kunne købe en Familie360 forsikring.

  For at kunne give den bedste sundhedsfaglige rådgivning og sundhedsnavigation, er det vigtigt, at vi har de rette personoplysninger på den eller de personer, som skal omfattes af forsikringen.

  Du kan tilføje eller rette oplysninger om de personer, der skal være omfattet af din police her, så kan vi hurtigt hjælpe dig, når du har brug for det.

 • Dækker Familie360 udgifter?

  Familie360 dækker ikke selve behandlingen af sygdommene, men Familie360 er en personlig hjælp, rådgivning og støtte fra din personlige kontaktsygeplejerske, så behandlingsforløbet af den alvorlige sygdom bliver mere effektiv og opleves mere tryg.

  Familie360 dækker dog 1 års medlemskab ved relevant patientforening, hvis du, i din forsikringstid, bliver diagnosticeret med en af de lidelser, som forsikringen dækker med sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsnavigation. Medlemskabet skal oprettes efter aftale med os.

  Du kan indsende din regning til refusion, hvis du selv har lagt ud for medlemskabet til patientforeningen via (link ).

 • Hvor hurtigt kommer jeg til behandling på sygehus, hvis jeg har en Familie360?

  I Danmark er der så vidt muligt frit sygehusvalg. Det kan dog være svært at finde ud af de gældende regler for frit sygehusvalg og ventetidsgarantier.

  Med Familie360 sikrer din uafhængige kontaktsygeplejerske netop, at du og familien altid udnytter jeres patientrettigheder optimalt og kommer hurtigst muligt til den rette udredning og behandling.

 • Hvorfor er det en god idé at tegne Familie360 forsikring?

  Alvorlig og kritisk sygdom rammer hårdt.

  Med Familie360 får du og familien en personlig kontaktsygeplejerske tilknyttet, som har god tid, kender sundhedssystemet og kan hjælpe med alt det, der er svært, og som kræver fysisk og mental energi og fokus. Kontaktsygeplejersken har indgående kendskab til et netværk af specialister, patientforeninger og socialrådgivere, så du og familien kan blive navigeret både sundhedsfagligt, psykosocialt og igennem junglen af forsikringer, pensionsselskab, kommunale tiltag, ydelser og sygedagpengeregler.

 • Stiger Familie360 i pris?

  Prisen på Familie360 stiger ikke i takt med, hvor meget du bruger forsikringen.

  Prisen indekseres årligt.

 • Hvad får jeg med Familie360, som ikke i forvejen ligger i ”SundhedsNavigator” i OK Sundhedsforsikringen?

  Med Familie360 får du og din familie en personlig kontaktsygeplejerske i forbindelse med alvorlig eller kritisk sygdom/lidelse og produktet adskiller sig fra OK Sundhedsforsikringens SundhedsNavigator – dvs. den almindelige vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud – på flere punkter, bl.a.:

  • Familie360 omfatter den samme sundhedsfaglige kontaktperson (kontaktsygeplejerske), der kender familien og jeres historie
  • Familie360 indebærer specifikt forberedelse inden konsultation/undersøgelse på sygehuset
  • Familie360 omfatter kontaktsygeplejerskens deltagelse ved lægesamtaler via telefon/skærm
  • Familie360 sikrer koordination i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse
  • Familie360 er proaktiv og vi ringer til dig og følger op
  • Familie360 omfatter medicinvejledning
  • Familie360 indeholder socialrådgiverbistand
  • Familie360 formidler kontakt til patientforeninger, pensionsselskab og ulykkesforsikring
  • Familie360 omfatter rådgivning om livets afslutning
 • Kan jeg købe en Familie360 forsikring til mine børn?

  Alle dine børn er dækket på Familie360 forsikringen, såfremt de er registreret på policen.

  Udover dig selv, ægtefælle/samlever og jeres ældre forældre, så dækker Famlilie360 alle dine og/eller din ægtefælle/samlevers biologiske børn, eller børn, som du eller din ægtefælle/samlever er juridisk forælder for uanset om de har folkeregisteradresse hos dig. 

  Det er imidlertid vigtigt, at du giver os nødvendige personoplysninger på de børn, du vil have dækket på policen. For at kunne sætte vores rådgivningsapparat i værk hurtigst muligt den dag, I måtte have brug for hjælp, skal vi nemlig kunne identificere den person, det drejer sig om.

  Du kan altid opdatere din police her , så vi hurtigt kan hjælpe dig når har brug for det.

 • Kan jeg købe Familie360 forsikringen for mine forældre?

  Ja. Og svigerforældrene er også med. For alle dækkede gælder det, at de skal være noteret på policen.

  Udover dig selv, ægtefælde/samlever og børnene, dækker Familie360 også din/dine biologiske, adoptiv, sted eller juridiske forældre uanset alder og din ægtefælle/samlevers biologiske, adoptiv, sted eller juridiske forældre uanset alder.

  Der kan maksimalt være indtegnet 4 ældre forældrepersoner ad gangen.

  Det er vigtigt, at du giver os nødvendige personoplysninger på de forælderpersoner, du vil have dækket på policen. For at kunne sætte vores rådgivningsapparat i værk hurtigst muligt den dag, I måtte have brug for hjælp, skal vi nemlig kunne identificere hvem den person, det drejer sig om.

  Du kan altid opdatere din police her , så vi hurtigt kan hjælpe dig når har brug for det.

 • Hvad med ”det med småt”, som jeg ikke lige får læst?

  De vigtigste begrænsninger på Familie360, du skal vide er:

  • Vi dækker i relation til 20 velkendte alvorlige sygdomme/lidelser som er beskrevet i forsikringsbetingelserne. Andre sygdomme og lidelser er ikke dækket.
  • Der er 6 måneders karens for eksisterende sygdomme. Det vil sige, at sygdom opstået før forsikringen er købt først kan dækkes 6 mdr. efter forsikringen er trådt i kraft. Dette er et helt normalt vilkår i forbindelse med forsikringsordninger
  • Vi dækker ikke sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsnavigation udover 24 måneder pr. sygdom/lidelse
  • Vi dækker ikke sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsnavigation i forbindelse med behandlinger på private sygehuse og klinikker. Vi dækker kun i forbindelse med behandlinger i det offentlige sygehusregi i Danmark, men ikke i udlandet eller på Grønland og Færøerne
  • Vi dækker ikke udgifter udover 1 års medlemskab af en relevant patientforening
  • Vi dækker ikke familiemedlemmer, der IKKE er tilføjet på policen. Derfor er det vigtigt at du får alle dine familiemedlemmer, som ønsker at være dækket, tilføjet policen
  • Vi dækker ikke hvis sygdommen/lidelsen er forårsaget af katastrofer, krig og lignende forhold. Det er et helt normalt vilkår i forbindelse med forsikringsordninger