• illustration

   

  Familie360

  Sikrer tryghed og aflastning ved

  alvorlig sygdom i familien for kun 139,- kr. om måneden

 • illustration

  Hele familien er dækket for 139 kr. om måneden:
  - dig selv
  - din ægtefælle / samlever
  - alle jeres børn
  - op til 4 forældre eller svigerforældre

 • illustration

  Familie360 dækker hvor den
  almindelige sundhedsforsikring ikke dækker.

  Du kan købe en Familie360 uanset om du har en
  privat sundhedsforsikring eller ej - og uanset i hvilket selskab

Familie360 til dig og hele din familie

Med en Familie360 forsikring kan du for 139 kr. pr. måned sikre, at du og hele din familie, inklusive forældre og svigerforældre, er i gode hænder hele vejen igennem de mest alvorlige og krævende sygdomsforløb i det offentlige sygehusvæsen.

Familie360 stiller en personlig kontaktsygeplejerske til rådighed, som hjælper, guider og rådgiver både inden, gennem og efter et alvorligt sygdomsforløb, med bl.a. følgende:

 • Forberedelse på mødet med sygehuset, undersøgelser og det videre behandlingsforløb
 • Deltager ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og være din fagligt kompetente og uafhængige bisidder
 • Hjælpe med at gennemgå lægejournaler og undersøgelsessvar fra hospitalet
 • Lægefaglig rådgivning af forsikringens egne lægekonsulenter, herunder om de planlagte undersøgelser er tilstrækkelige, relevante og forventelige i relation til din sygdom eller lidelse
 • Foretage omsorgsopkald til dig
 • Bistå i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse

På den måde forhindres, at noget falder ned imellem to stole i det offentlige sygehusvæsen - og du undgår at skulle starte forfra i dialogen når du skifter behandlingssted.

Du kan læse mere om Familie360 her