• illustration

   

  Familie360

  Sikrer tryghed og aflastning ved

  alvorlig sygdom i familien for kun 139,- kr. om måneden

 • illustration

  Hele familien er dækket for 139 kr. om måneden:
  - dig selv
  - din ægtefælle / samlever
  - alle jeres børn
  - op til 4 forældre eller svigerforældre

 • illustration

  Familie360 dækker hvor den
  almindelige sundhedsforsikring ikke dækker.

  Du kan købe en Familie360 uanset om du har en
  privat sundhedsforsikring eller ej - og uanset i hvilket selskab

Om Familie360

I takt med at vi heldigvis bliver ældre – og at flere af os har ældre forældre i længere tid – vil alvorlige sygdomsforløb desværre forekomme hyppigere og det rammer hele familien. Denne forsikring dækker sundhedsfaglig rådgivning og hjælp til at navigere i det omfattende, men også for mange uoverskuelige danske sundhedssystem når en alvorlig sygdom rammer et familiemedlem.

 • Hele familien er dækket

  Forsikringen dækker dig og hele din familie – svigerforældrene er også inkluderet. 

  Det er kun de personer, der er noteret på policen, der er dækket.

 • Personlig kontaktsygeplejerske

  Når du ved en alvorlig sygdom har kontaktet os og din skadeanmeldelse er godkendt, vil du få tilknyttet en sundhedsfaglig rådgiver, i form af en primær kontaktsygeplejerske, som vil være tilknyttet dig og din familie gennem dit offentlige sygehusforløb.

  Der tilstræbes, at din kontaktsygeplejerske vil være den samme, og som kender din situation. I tilfælde af midlertidigt (eks. sygdom eller barsel) eller permanent fravær, sikres overlevering til en sekundær kontaktsygeplejerske.

 • Familie360 dækker blandt andet

  • Kontakt til sygehuset for opfølgning på din indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende udrednings-/behandlingsgarantier
  • Forberedelse på mødet med sygehuset, undersøgelser og det videre behandlingsforløb
  • Deltagelse ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og være din fagligt kompetente og uafhængige bisidder
  • Hjælp med at gennemgå dine lægejournaler og undersøgelsessvar fra sygehuset
  • Lægefaglig rådgivning af forsikringens egne lægekonsulenter, herunder om de planlagte undersøgelser er tilstrækkelige, relevante og forventelige i relation til din sygdom eller lidelse
  • Et års medlemskab af en relevant patientforening
  • Klinisk rådgivning herunder medicinrådgivning
  • Bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehusvæsen tillader det
  • Være behjælpelig med at bestille transport eller anden assistance, hvis du får brug for det
  • Foretage omsorgsopkald til dig
  • Behjælpelig med at skabe kontakten til dit pensionsselskab eller forsikringsselskab
  • Kontakte kommunale instanser, hvis der er behov herfor
  • Bistå dig i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse
  • Socialrådgiverbistand
  • Psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom, sorg/krise
  • Samtale om livets afslutning

  Hjælpeforløbet via forsikringen indledes med en samtale, hvor vi sammen afdækker behovet for hjælp. Herunder vil der også være behov for, at vi får tilladelse til, at vi må henvende os på dine vegne til de instanser, som er relevante for at vi kan bistå dig i dit sygehusforløb. Vi vil have løbende kontakt til dig og også dine pårørende, hvis du ønsker dette.

  Vi afslutter altid dit forløb med en samtale med dig og dine pårørende, hvor I hjælpes og vejledes i den rigtige retning.

 • Dækkede lidelser
  • Kræftsygdomme, der hører under det offentlige sundhedsvæsens ’pakkeforløb’ - kræftpakkeforløbene sikrer ensrettet udredning og behandling, særligt tilrettelagt efter udvalgte kræftformer
  • Alzheimers/demens – fremadskridende hjernesygdom, som påvirker hukommelsen og evnen til at fungere
  • Hjerneblødninger – blødning i hjernen
  • Blodprop – uanset hvor i kroppen
  • Aneurismer – udposning på pulsåre
  • Hjertesvigt
  • Forsnævring af kranspulsårer, som kræver bypass eller PCI, ballonudvidelse af kranspulsårer
  • AMI – blodprop i hjertet
  • Sklerose – neurologisk lidelse, som angriber hjerne og rygmarv
  • Hjerterytmeforstyrrelser, ICD - hjerterytmeforstyrrelse, som kræver indopereret hjertestarter
  • Nyresvigt – tilstand, hvor nyrefunktionen er væsentlig nedsat eller ophørt
  • Muskelsvind – uhelbredelig muskelsygdom, hvor muskelvævet gradvist erstattes med bindevæv
  • HIV/AIDS – Virus som nedbryder immunforsvaret
  • ALS – Uhelbredelig sygdom. som rammer hjerne og rygmarv
  • Lungeemboli – blodprop i lungerne
  • Parkinson – sygdom, som ødelægger nerveceller i hjernen gradvist
  • Total blindhed/døvhed – tab af syn/hørelse
  • Diabetes Type 1 – sukkersyge af Type 1. insulinkrævende diabetes
  • Post-commotionelt syndrom - langtidsfølger af mere end 24 måneders varighed efter hjernerystelse
  • Whiplash-syndrom  – kronisk piskesmæld

  Der er 6 måneders karens for tidligere lidelser.

  Du kan se den fulde liste i forsikringsbetingelserne (pdf)

 • Dækker en Sundhedssikring ikke det samme?

  En sundhedforsikring dækker typisk planlagte behandlinger for mindre alvorlige sygdomme.

  Familie360 dækker ved alvorlige sygdomme og kun i det offentlige sygehusvæsen, og er med til at binde behandlingsforløbet langt bedre sammen, så sammenhængen i behandlingen og trygheden er i højsædet.

  Familie360 dækker ikke selve behandlingen af sygdommene, som en sundhedsforsikring ofte gør, men Familie360 er personlig hjælp, rådgivning og støtte fra din personlige kontaktsygeplejerske, så behandlingsforløbet af den alvorlige sygdom bliver mere effektiv og opleves mere tryg.

   

   

 • Hvem kan købe en Familie360?

  Familie360-forsikringen kan købes, uanset om du er omfattet af en sundhedsforsikring eller ej og uanset i hvilket forsikringsselskab sundhedsforsikringen er tegnet.

  Du kan købe Familie360 forsikringen her på siden køb her